Landbouwbedrijven produceren nog steeds te veel fosfaat

Koe

Nederlandse landbouwbedrijven hebben vorig jaar minder fosfaat geproduceerd, ondanks dat de melkveestapel is gegroeid. De productie ligt nog wel boven de norm van de Europese Unie. De productie kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kilogram, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Eind vorig jaar verwachtte het statistiekbureau nog dat de fosfaatproductie in 2016 op 177 miljoen kilo was uitgekomen.
Met name een lager fosforgehalte in ruw- en krachtvoer zorgde dat de fosfaatproductie ten opzichte van 2015 met 4,9 miljoen kilo is afgenomen.

Mengvoer
Daarnaast is afgesproken om het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee te beperken. Dit leverde een extra daling van 1,5 tot 2 miljoen kilo op.
De daling was echter niet groot genoeg om te voldoen aan het maximum van 172,9 miljoen kilo dat de Europese Unie heeft vastgesteld. Als het niet lukt om aan de Europese regels te voldoen, kan de Europese Commissie sancties opleggen.

Koeien
Het aantal melkkoeien is vorig jaar met 8 procent (120.000) toegenomen naar meer dan 1,7 miljoen. De fosfaatproductie van de totale rundveestapel daalde met 3,1 miljoen kilo naar 100,5 miljoen kilo.
Er waren vorig jaar minder vleesvarkens en zeugen dan in het jaar daarvoor. Het aantal vleesvarkens daalde met 1,3 procent naar ongeveer 5,7 miljoen. Het aantal zeugen slonk met 4 procent. Hierdoor viel de fosfaatproductie 0,9 miljoen kilo lager uit.

Pluimvee
Hoewel de pluimveestapel vorig jaar 1,1 procent kleiner werd, nam toch de fosfaatproductie van deze tak van de veeteelt toe met 0,6 miljoen kilo.
Dit komt doordat met name het aantal jonge dieren is afgenomen. Deze dieren dragen maar weinig aan de fosfaatproductie bij. Tegelijkertijd kwamen er meer volwassen dieren, zoals leghennen, bij. Dit leidde tot een groei van de fosfaatproductie.
Het CBS meldt op basis van voorlopige cijfers dat er in april 2017 ruim vijftigduizend minder melkkoeien en 120.000 stuks minder vrouwelijk jongvee zijn geteld. Dit zijn vrouwelijke dieren tot twee jaar die als melk- of vleesvee worden gehouden.

Uitzondering
In het voorjaar oordeelde de rechtbank Den Haag in een kort geding dat een deel van de melkveehouders zich niet aan het eerder afgesproken fosfaatreductieplan hoeft te houden.
De uitzondering geldt voor ondernemers die al uitbreidingen hadden gepland. Zij hoeven het aantal vrouwelijke runderen binnen hun bedrijf niet terug te brengen.
Andere bedrijven moeten ervoor zorgen dat het aantal vrouwelijke runderen weer uitkomt op het niveau van 2 juli 2015. Als de melkveehouders zich daar niet aan houden, moeten zij een heffing betalen.

Bron: nu.nl