Subsidiepot jonge landbouwers

Trekker_2

Ben je nog geen 41 jaar en heb je investeringsplannen voor je landbouwbedrijf, dan kan deze subsidie interessant voor je zijn. Net als vorig jaar gaan de provincies namelijk de POP3-subsidie voor jonge landbouwers openstellen. Dit jaar kan je een aanvraag doen van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

Nog niet alle provincies hebben het openstellingsbesluit gepubliceerd. De inhoud van dit artikel is daarom gebaseerd op de informatie van provincie Noord-Holland, die als eerste de openstelling met de bijbehorende investeringslijst publiceerde. De regeling in andere provincies zou iets kunnen afwijken. In hoofdlijnen is de regeling gelijk aan de eerdere twee openstellingen binnen POP3. Wel is de investeringslijst uitgebreid met een aantal investeringscategorieën. Het is mogelijk dat andere provincies niet alle categorieën openstellen.
Voorwaarden
Wanneer zou je in aanmerking kunnen komen voor de subsidie:
  • op het moment van het indienen van de aanvraag mag je nog geen 41 jaar zijn;
  • je moet een landbouwkundige opleiding (of gelijkwaardig) hebben afgerond, of je hebt minimaal 3 jaar agrarische werkervaring;
  • de investering moet op de investeringslijst van je provincie staan;
  • een bedrijf kan maar één keer subsidie uit POP3 ontvangen;
  • heb je als jonge landbouwer eerder uit POP1 of POP2 subsidie ontvangen, dan kom je niet nogmaals in aanmerking.
Samenwerkingsverbanden
Ben je jonge landbouwer en neem je deel in een samenwerkingsverband, dan kan je ook voor de subsidie in aanmerking komen. Wel gelden er dan nog enkele aanvullende voorwaarden:
  • je moet langdurige en blokkerende zeggenschap hebben;
  • bij een samenwerkingsverband met zowel jonge als niet-jonge landbouwers vindt er een correctie plaats op het subsidiebedrag;
  • heb je zelf eerder uit POP 1 of POP 2 subsidie ontvangen, maar werk je samen met een andere jonge landbouwer die daar niet eerder gebruik van heeft gemaakt, dan mag die jonge landbouwer wel meedoen met POP3.
Aanvragen
De subsidie is niet bedoeld voor vervangingsinvesteringen. De investering moet een modernisering zijn die een aanzienlijke bijdrage levert aan verduurzaming. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000 subsidie per aanvraag. Is de subsidie lager dan €10.000, dan wordt er niets uitgekeerd. Een aanvraag mag voor meerdere investeringen worden ingediend, maar dan mogen de investeringen uit maximaal drie categorieën van de investeringslijst komen. Er geldt dan geen minimum investeringsbedrag per afzonderlijke investering.
Een aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er mag op het moment van indienen van de aanvraag nog geen verplichting met betrekking tot de investering zijn aangegaan. Wil je weten welke investeringen in aanmerking komen en wat je mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.
Bron: Patricia Hooijberg