Volg de spelregels

schenking

Niemand wil te veel belasting betalen. En de erfbelasting hoort tot de minst populaire belastingen die in Nederland worden geheven. Een gunstige methode om erfbelasting te verminderen, is de schenking op papier. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen. Dat scheelt minimaal 10 procent en de besparing kan oplopen tot 40 procent als het gaat om ooms en tantes die aan neven en nichten schenken.
Hoe gaat dat schenken op papier dan in de praktijk? Bij de notaris wordt vastgelegd dat (meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag schenken. Maar in diezelfde akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van 6 procent betalen aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag.

Misgaan
Maar als je je niet aan alle spelregels houdt, gaat het mis. Uit een gerechtelijke uitspraak blijkt hoe verkeerd het kan aflopen: vader schenkt elf jaar lang ieder jaar op papier aan zijn zoon 5.000 euro. In totaal dus 55.000 euro. Vanaf de eerste schenking tot en met zijn overlijden had hij daarover in totaal 15.000 euro- aan rente moeten betalen. Dat heeft hij niet gedaan, want de teller blijft steken op 10.000 euro- in totaal. Ik krijg de indruk dat hij ieder jaar maar een slag slaat naar hoeveel hij moet overboeken.

Niets verschuldigd
De fiscus is van mening dat alle papieren schenkingen genegeerd moeten worden en de zoon dus over 55.000 euro erfbelasting moet betalen. De zoon betoogt dat hij over twee derde niets is verschuldigd omdat twee derde van de totale rente wél is betaald door vader. Helaas voor de zoon volgen de rechters deze redenatie niet. De inspecteur krijgt gelijk.

Het juiste bedrag
Dus als u schenkingen op papier heeft gedaan of nog gaat doen, pas dan op. Zorg dat u ieder jaar duidelijk het juiste bedrag aan rente overboekt aan uw kind. Te weinig overboeken wordt fiscaal hard afgestraft. En corrigeren kan niet meer omdat dit speelt als de schenker al overleden is.

Bron: KNB