Landelijke database LV WOZ

huis

In deze database worden alle WOZ-waarden van alle panden (woningen en niet-woningen) van alle gemeenten van Nederland geregistreerd.
Binnen deze database zijn de waarden van woningen openbaar en gratis op te vragen.

Deze database is te benaderen via : https://www.wozwaardeloket.nl

Via het ingeven van adresgegevens of het inzoomen op het adres wordt de actuele WOZ-waarde getoond.

Daarbij is het van belang te weten dat de vermelde peildatum de waardepeildatum is en niet de datum van het belastingjaar.

Voorbeelden :
– de WOZ-waarde met peildatum 01-01-2016 is de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2017
– de WOZ-waarde met peildatum 01-01-2017 is de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018
– de toekomstige WOZ-waarde met peildatum 01-01-2018 zal de WOZ-waarde worden voor het belastingjaar 2019