En weer een project van Appel Notarissen!

vissen

Kavelruil in Wieringermeer om ruimte te geven aan vispaaiplaatsen.
Er is een kavelruil nabij het Robbenoordbos in de Wieringermeer in de maak, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor zogenoemde vispaai- en visopgroeiplaatsen bij natuurvriendelijke oevers.

De provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en een particuliere grondpachter zijn hierbij betrokken.

Randmeergebied
In totaal verwisselt 27 hectare grond in het voormalige Randmeergebied van eigenaar.
Voor het project om kraamkamers voor vissen te scheppen had het waterschap aanvankelijk elf hectare grond gekocht aan de Den Oeversche Vaart.
Hollands Kroon weigerde echter de benodigde vergunning te verstrekken, omdat de natuuruitbreiding in agrarisch gebied zou moeten plaatsvinden.

Alternatieve locatie
Nu door het hoogheemraadschap elders een alternatieve locatie is gevonden, kan via kavelruil alsnog elf hectare als visleefgebied worden ingericht.
De betrokken pachter krijgt hierdoor akkerbouwgrond dichter bij zijn woning.

Overdracht
Eind deze maand moet, indien de provincie met het plan instemt, de kavelruilovereenkomst worden getekend. De overdracht vindt dan naar verwachting begin november plaats.

Bron: Noordhollands Dagblad