Gemiddelde huizenprijs nadert 300 duizend euro, kortste verkooptijd sinds 2000

huis te koop

Huizenkopers betalen gemiddeld bijna 300 duizend euro voor een woning die nu doorgaans binnen veertig dagen verkocht wordt, volgens makelaarsvereniging NVM. Gebrek aan aanbod drijft de prijzen op. ‘We moeten bouwen in het weiland.’
Prijzen liggen ruim 10 procent hoger dan een jaar geleden. De makelaars pleiten voor een nationaal actieplan om de bouw van extra woningen te versnellen.

Het is heet op de huizenmarkt en het wordt steeds heter. Voor een huis wordt nu gemiddeld 292 duizend euro betaald, een record. Drie maanden geleden was dat nog 288 duizend euro. De verkooptijd is vijftien dagen korter dan een jaar geleden. Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest, aldus de NVM. Ruim een derde van de woningen werd in het voorbije kwartaal boven de vraagprijs verkocht.
Een gebrek aan aanbod stuwt de prijzen op. Met 64 duizend woningen te koop staat slechts 1 procent van het totale aantal koopwoningen in de etalage. Vergeleken met het derde kwartaal van 2017 hingen er de laatste drie maanden 30 procent minder ‘te koop’-borden aan gevels. Ook werden er ruim 10 procent minder woningen verkocht. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat zich zo’n terugloop voordoet.

Beleggers
Gewone kopers kampen met een sterke concurrentie van particuliere beleggers op de woningmarkt, signaleert de makelaarsvereniging. Het is met de huidige bankrente nu eenmaal lucratief om vastgoed te kopen en verhuren. Ook expats kiezen er in de krappe huurmarkt steeds vaker voor om een woning te kopen in plaats van (duur) te huren.
De makelaarsvereniging ziet nog geen einde aan het oplopen van de prijzen en het krimpen van het aanbod. Afgelopen maandag sprak president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) al de verwachting uit dat het hoogtepunt van de huizenprijzen nog niet is bereikt. Wel voorziet hij een afzwakkende huizenprijsstijging, ‘simpelweg omdat steeds minder mensen het nog kunnen betalen’.

Bouw woningen blijft achter
Het oplopen van de huizenprijzen verklaart Knot onder meer door de beperkte bouw van nieuwe woningen, die sterk achterblijft bij de gestegen vraag. De NVM pleit voor nieuwe maatregelen om de woningbouw te versnellen. De Nationale Woonagenda, de afspraak tussen Rijk en onder andere bouwers en projectontwikkelaars, moet tot 2025 per jaar 75 duizend nieuwe woningen per jaar opleveren. Maar dat aantal is nog lang niet in zicht.
Hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft, Willem Korthals Altes, is niet verbaasd dat de nieuwbouwproductie traag op gang komt. Grotere bouwprojecten hebben nu eenmaal een lange aanlooptijd. Bovendien ligt de nadruk op bouwen in stedelijk gebied, zodat het groene buitengebied niet wordt aangetast. ‘Binnenstedelijk gaat het vaak om moeilijk te bereiken bouwlocaties, waar het ingewikkeld werken is. Dat duurt dus langer.’

Uiteindelijk zal het wel lukken om het beoogde aantal huizen te realiseren, verwacht Korthals Altes. In Flevoland bijvoorbeeld kun je nog grote projecten realiseren. En een capaciteitsstudie van een provincie als Noord-Holland laat zien dat je alle gewenste nieuwbouw in stedelijk gebied kan worden neergezet. ‘Het vraagt alleen om veel organisatietalent, daadkracht en investeringen.’

Bouwen in het groen
NVM-voorzitter Jaarsma wil een radicaal andere aanpak. ‘We moeten bouwen in het groen. Realiseer de helft van de extra woningen in het weiland. Daar kun je snelheid maken.’ Hij ontkent dat sprake is van opstartproblemen. ‘Het Rijk moet de regie over het woningbeleid weer overnemen van provincies en gemeenten. Als de nieuwbouw niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen.’
Het Rijk kan inderdaad wel meer doen, zegt Korthals Altes. ‘Wil je dat corporaties meer bouwen, dan kun je de belastingdruk op hun activiteiten verlagen. Wil je dat gemeenten meer doen, dan zou je bijvoorbeeld investeringsrisico’s op de lange termijn kunnen overnemen. En voor particuliere partijen kunnen gemeenten meer doen in de voorbereiding van infrastructuur tot bodemsanering. Dat helpt.’

Bron: Marc van den Eerenbeemt (Volkskrant)