De nieuwe vlam van pa

flowers-260898__340

Sinds 2003 geldt de ‘wettelijke verdeling’. Het idee daarachter is, dat ‘wij’ de partner verzorgd achter willen laten en dat de kinderen nog niets op kunnen eisen. De wettelijke verdeling houdt in dat de partner en de kinderen samen erfgenamen zijn, maar dat de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een ‘tegoedbon’ (vordering). Deze tegoedbonnen kunnen zij verzilveren bij het overlijden van de langstlevende.

Een voorbeeld: moeder overlijdt met achterlating van twee kinderen en een echtgenoot. De nalatenschap omvat een woning en wat spaargeld (totale waarde: 300.000 euro). De tegoedbon van uw kind is dus 100.000 euro per kind. Het huis en het spaargeld gaat naar vader en de kinderen kunnen hun tegoedbonnen pas opeisen wanneer vader overlijdt.

Wanneer uitbetalen?
Waarom zou u dan toch een testament opstellen? Door het maken van een testament kunt u de wettelijke verdeling op een aantal punten verfijnen. U kunt bijvoorbeeld in uw testament opnemen dat de kinderen hun erfdeel eerder krijgen en dat ze niet hoeven te wachten tot het overlijden van de laatste ouder. Zo kan er worden bepaald dat het erfdeel van het kind moet worden uitbetaald bij een faillissement van de langstlevende. Ook komt het veel voor dat de tegoedbonnen moeten worden uitbetaald als de langstlevende anders een hoge eigen bijdrage verschuldigd zou zijn bij opname in een verzorgingshuis.

Recht op verzorging
Wat ook veel voorkomt, is dat de kinderen hun erfdeel krijgen bij het hertrouwen van de langstlevende ouder. De gedachte hierachter is, dat ‘wij’ bang zijn dat het ‘geld van de kinderen’ opgemaakt wordt door de nieuwe vlam van vader. Als u dit leest, denkt u vast: ‘Ja, daar kan ik mij in vinden’. Toch kan dat heel verkeerd uitpakken. Besluit vader na jaren eenzaam te hebben geleefd te gaan hertrouwen, dan kunnen de kinderen dus hun tegoedbonnen verzilveren. Concreet betekent dit dat vader aan ieder van zijn kinderen 100.000 euro moet betalen. Hoe gaat hij dit betalen? Misschien leeft vader nog wel 35 jaar met zijn nieuwe vlam. Heeft zij dan geen recht op verzorging? Zoals gezegd, is de gedachte achter de wettelijke verdeling dat wij de partner verzorgd achter willen laten. Dat is ook voor een nieuwe partner de bedoeling.

Keuzes
Bij het opstellen van een testament is het verstandig om goed na te denken over de keuzes die u maakt in uw testament. Bespreek met uw notaris de gevolgen van deze zogenoemde opeisbaarheidsgronden. Een voor de hand liggende keuze kan soms desastreuze gevolgen hebben. Graag denken wij met u mee.

Bron: KNB