Kleinkinderen in uw testament

opa oma

Als ik grootouders vertel dat zij erfbelasting kunnen besparen, beginnen hun ogen te glinsteren. Zij vragen zich dan af hoe. Mijn antwoord is kort en krachtig: door uw kleinkind mee te laten erven. Een kleinkind mag namelijk van opa of oma tot 20.616 euro gratis erven.

Opa en oma moeten dit opnemen in hun testament. Dit wordt een ‘kleinkind-legaat’ genoemd. Het kleinkind wordt dan geen erfgenaam, maar krijgt bijvoorbeeld een geldbedrag uit de nalatenschap van de grootouder. Meestal wordt opgenomen dat de kleinkinderen een bedrag krijgen ter grootte van het – voor de erfbelasting – vrijgestelde bedrag. Bent u minder vermogend, maar wel rijk aan kleinkinderen, dan kunt u bepalen dat het kleinkind-legaat niet meer mag bedragen dan een door u vastgesteld bedrag of percentage van uw totale nalatenschap. U geeft zelf een maximum aan.

Goede deal?
Denkt u wel aan uw eigen kinderen? Laat u bijvoorbeeld 100.000 euro achter en heeft u twee kinderen en vier kleinkinderen, dan zou dit betekenen dat door het opnemen van een kleinkind-legaat uw eigen kinderen ieder 8.768 euro krijgen uit uw nalatenschap. Op zich prima natuurlijk. Uw eigen kind hoeft minder te sparen voor zijn kind en er is geen erfbelasting verschuldigd. Goede deal toch? Maar misschien heeft uw kind het geld zelf hard nodig. Het was dan toch beter geweest uw eigen kind iets meer te geven.

Gepasseerd voelen
En wat als één van uw kinderen geen kinderen heeft? Betaalt hij dan mee aan het legaat voor zijn neefjes en nichtjes? U laat bijvoorbeeld 100.000 euro achter aan een zoon met twee kinderen en een dochter zonder kinderen. Uw zoon en zijn twee kinderen erven dan gezamenlijk 70.616 euro en uw dochter 29.384 euro. Is de relatie tussen uw dochter en haar neefjes en nichtjes goed en vindt ook zij dat de kleinkinderen mee moeten erven – en er zo minder erfbelasting verschuldigd is – zal dit geen problemen opleveren. Maar wat als zij anders reageert en zich gepasseerd voelt? U zou kunnen bepalen dat u uw zoon laat ‘betalen’ voor zijn kinderen en dus het kleinkind-legaat ten laste van zijn erfdeel komt: uw zoon en zijn twee kinderen erven dus gezamenlijk 50.000 euro waarvan 41.232 euro bestemd is voor de twee kleinkinderen en uw dochter erft 50.000 euro en betaalt 2.938 euro aan erfbelasting.

Anders uitpakken
Het kleinkind-legaat is een mooie tool om erfbelasting mee te besparen, maar hier dient u wel goed over na te denken. Een in uw ogen (belastingtechnische) goede beslissing, kan toch duur uitpakken indien uw nabestaanden hier anders over denken. Bespreek de mogelijkheden met uw kinderen en uw notaris, maar onthoud: kinderen die vragen …

 

Bron: KNB