Geachte cliënten en andere belangstellenden,

25 maart 2021

Op 1 juli a.s. plaats ik definitief de naald in het spek, om met de woorden van mijn oude leermeester N.J. van Duin, destijds notaris te Hoorn, te spreken. Het is mooi geweest. 20 jaar heb ik de zaak Appel Notarissen gediend met heel mijn hart. Op 30 juni 2001 behaagde het Koningin Beatrix om…

Lees verder

De digitale notaris

2 maart 2021

Met ingang van 1 augustus 2021 verandert het beroep van notaris volledig. Vanaf dat moment moet de notaris volledig digitaal kunnen werken. Vanaf de intake tot en met het versturen van de akteafschriften naar de cliënt. De digitale notaris is daarmee een feit. Niet zo’n vaart lopen In het begin zal het niet zo’n vaart…

Lees verder

Overdrachtsbelasting per 1 april 2021 a.s. voor starters

8 februari 2021

Let op voor knelpunten bij de levering aan starters na 1 april 2021 vanwege de woningwaardegrens van 400.000 euro, die dan geldt voor de startersvrijstelling. Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde in het economisch verkeer of de koopsom als deze hoger is. Als het niet duidelijk genoeg is of er bijvoorbeeld binnen familieverband wordt overgedragen,…

Lees verder